Contact

Thank you
We will contact you shortly
Your name
Phone
Tell us what interests you
Thank you
We sent a message to your email
24 Nov, 2020

Sammati to be ... สมมุติ ว่าเป็น... นิทรรศการศิลปะ โดย ศรีวรรณ เจนหัตการกิจ

Dec 3, 2020 - Dec 30, 2020
Variation of my life.  ความเปลี่ยนแปรในชีวิตของฉัน ในโลกสมมุติ
 
สมมุติว่าเป็นเด็กทารก             
สมมุติว่าเป็นเด็ก               
สมมุติว่าเป็นผู้ใหญ่
สมมุติว่าเป็นชาย                     
สมมุติว่าเป็นหญิง             
สมมุติว่าเป็นกะเทย
สมมุติว่าเป็นพ่อ                       
สมมุติว่าเป็นแม่                 
สมมุติว่าเป็นลูก
สมมุติว่าเป็นสามี                     
สมมุติว่าเป็นภรรยา           
สมมุติว่าเป็นญาติพี่น้อง
สมมุติว่าเป็นเศรษฐี                 
สมมุติว่าเป็นยาจก             
สมมุติว่าเป็นนักบวช
สมมุติว่าเป็นข้าราชการ           
สมมุติว่าเป็นนักการเมือง   
สมมุติว่าเป็นนักธุรกิจ
สมมุติว่าเป็นกรรมกร               
สมมุติว่าเป็นชาวนา         
สมมุติว่าเป็นศิลปิน
สมมุติว่าเป็นคนดี                     
สมมุติว่าเป็นคนชั่ว           
สมมุติว่าเป็นคนบ้า
สมมุติว่าเป็น..........................................................................................................
 
ในวันหนึ่ง มนุษย์อาจสมมุติว่าเป็นอะไรก็ได้มากมาย แตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยและกรรมที่ได้สั่งสมมา  
และมีความเท่าเทียมกันในการเกิดแก่เจ็บตาย ในความทุกข์  อันเกิดจากการแปรเปลี่ยนและการมีตัวตนที่มิคงทน
ณ โอกาสหนึ่งในชีวิตนี้ ฉันสมมุติว่า เป็นศิลปิน  ถ่ายถอดความแปรเปลี่ยน ความปราศจากตัวตนที่แท้จริง 
และความทุกข์    ด้วยร่างกายที่เสื่อมถอย  แต่จิตยังเข็มแข็งมุ่งมั่น  วิ่งวนบ้าง สงบบ้าง 
สร้างสรรค์ศิลป์สิ่งสมมุติ ผ่านพฤติกรรม กิริยาอาการ ใบหน้าของมนุษย์   ท้องฟ้าป่าเขาลำเนาไพร ต้นไม้ใบหญ้า
สัตว์น้อยใหญ่  พุทธธรรม  ธรรมชาติ  วัดวาอารามเจดีย์  สังคมเมือง  ในโลกแห่งเทคโนโลยี 
มนุษย์คุ้นเคยอยู่กับโลกเสมือน...โลกมายา  หรืออีกนัยหนึ่งคือ โลกสมมุติ จนบ้างครั้งจมดิ่งคิดว่าเป็นโลกแห่งความจริง 

สมมุติว่า ถ้าท่านได้มาเยี่ยมชมงานศิลปะครั้งนี้   ลองสมมุติว่า   ท่านได้เห็นด้วยตา   ลองสมมุติว่า ท่านได้สัมผัสด้วยใจ  
ได้เจริญสติ    สัมปชัญญะ  รู้สึกสุขสงบ  โลกสมมุตินี้ก็รื่นรมย์ยิ่งนัก
 
 
                        ศรีวรรณ    เจนหัตถการกิจ
                                     2563
ARTIST INFO